Våra arbetsområden

Vitaes verksamhet utgår från vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

Psykoterapi

ÅNGEST | STRESS | NEDSTÄMDHET

Utredningar

ADHD | AUTISM | LÄS OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Handledning

UNIVERSITET | MYNDIGHETER | SJUKVÅRD

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Bred kunskap inom såväl bedömning, utredning samt behandlingsarbete, med KBT som utgångspunkt.