Image

Företaget

Hos Vitae arbetar i dagsläget 8 stycken legitimerade psykologer som tillhandahåller psykologisk bedömning och behandling (med KBT som utgångspunkt), olika typer av utredningar (utredningar av neuropsykiatriska tillstånd som ADHD, autism etc.) samt utbildningar. Inom personalstyrkan finns handledarutbildade psykologer i KBT samt psykologer med specialistkompetenser i klinisk vuxenpsykologi, klinisk behandling samt neuropsykologi. En hög kompetensnivå genomsyrar verksamheten och all behandling är evidensbaserad, vilket innebär att den bygger på vetenskap och väl beprövad erfarenhet.

Vitae har ett eget utvecklat ledningssystem för att kvalitetssäkra verksamheten. Risk-, klagomåls – och avvikelseanalyser sker kontinuerligt. Varje år upprättas en patient-säkerhetsberättelse. Vitae har vidare utarbetade miljö- och jämställdhetspolicys. Dokument som närmare beskriver kvalitetssäkringsarbetet samt miljö- och jämställdhetspolicys kan på begäran erhållas av verksamhetschef. Vitae psykologi AB ägs till lika delar av Videre psykologi AB samt Sentire psykologi AB.
För närmare information kring bolaget klicka här.

/ Lars Johnsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, verksamhetschef
E-post: lars.johnsson@psykolog.net

Kompetens

Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne inom ramen för vårdval psykoterapi vilket betyder att din familjeläkare på din vårdcentral bedömt att dina besvär kan behandlas inom primärvård och sedan skickar en remiss. Vi erbjuder psykoterapi med inriktning på kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT). I avtalet har vi möjlighet att erbjuda behandling med mellan 10-25 behandlingssessioner av psykisk ohälsa. För mer information se 1177. Mottagningen finns centralt i Helsingborg.

VĂ„LKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Bred kunskap inom såväl bedömning, utredning samt behandlingsarbete, med KBT som utgångspunkt.