Kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT)

Vitae erbjuder kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT). Inom ramen för avtalet med Region Skåne har Vitae möjlighet att erbjuda 10–25 behandlingssessioner riktat mot psykisk ohälsa (för mer information se 1177). Vitae arbetar inom ramen för Vårdval psykoterapi, det betyder att Din familjeläkare på din vårdcentral kan skicka en remiss till Vitae om hen bedömt att dina besvär kan behandlas inom primärvård.

Mottagningen finns centralt belägen på Drottninggatan 11 i Helsingborg. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Flera av Vitaes psykologer har en lång bakgrund som kliniker inom specialistpsykiatri och primärvård.

Patienter hos Vitae erbjuds psykologisk behandling utifrån vetenskapligt väl beprövade metoder som visat sig ha god effekt för olika psykiska tillstånd som
  • Nedstämdhet
  • Oro/ångest
  • Utmattning
  • Stress
  • Fobier
  • Tvångssyndrom
  • Sömnsvårigheter
Image

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Bred kunskap inom såväl bedömning, utredning samt behandlingsarbete, med KBT som utgångspunkt.