Vitae välkomnar dig till en kurs i COMPASSION- FOKUSERAD TERAPI

Vitae psykologi kommer under vårterminen 2023 arrangera en kurs- utbildning som kombinerar egenterapi i grupp, färdighetsträning och utbildning med handledning i Compassion-fokuserad terapi (CFT).

CFT är en terapiform inom KBT-spektrat med bred teoretisk bas, utvecklad för patienter med hög grad av skam och självkritik i syfte att öka grad av självmedkänsla. CFT räknas som en transdiagnostisk behandling och dess behandlingsinterventioner kan inkorporeras som komplement till sedvanlig KBT.

Syftet med utbildningen är:

- Att du ska få en gedigen, upplevelsebaserad inlärning genom eget deltagande i behandlingen.

- Att ge dig en rik arsenal av psykoterapeutiska verktyg för att arbetakliniskt med CFT.

- Att erbjuda handledning och stöd för att själv implementera CFT i dittegna kliniska arbete.

- Att du får ökad kunskap och förståelse för teori som ligger bakom CFT.

Utbildningen omfattar 6 heldagar. Förmiddagar ägnas åt eget deltagande i behandlingen och eftermiddagarna till reflektion, föreläsning och handledning. Du förväntas att självständigt arbeta med hemuppgifter och egen färdighetsträning mellan utbildningsdagarna. Om du har möjlighet att implementera CFT-färdigheter i ditt kliniska arbete förväntas du dela med dig i handledande samtal.

Utbildningen är på en grundläggande nivå. Inga förkunskaper krävs. Fokus riktas mot behandling på primärvårdsnivå. Upplevelsebaserat lärande kombineras med rika tillfällen till reflektion och diskussion, samt kortare föreläsningar. Kursen vänder sig till dig som är psykolog, psykoterapeut/har grundläggande psykoterapikompetens eller som just nu går din utbildning. Behandlingsdeltagandet kan tillgodoräknas som egenterapi vid psykoterapiutbildning.

Kursledare:

Björn-Sindre J. Jalamo
(Leg. Psykoterapeut, Specialist i klinisk vuxenpsykologi, Handledare i psykoterapi)

Cecilia Kämpe
(Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Specialist i psykologisk behandling

Utbildningen hålls på Genetor i Helsingborg, Drottninggatan 11.

13 januari 2023
3 februari 2023
3 mars 2023
14 april 2023
5 maj 2023
2 juni 2023

Pris: 18 000 kr: -+ moms.
(I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika, middag samt arbetsmaterial och intyg)

Anmälan till kursen:
Email: info@vitaepsykologi.se
Telefon: 0733-824908

Obs: Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar.

VĂ„LKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Bred kunskap inom såväl bedömning, utredning samt behandlingsarbete, med KBT som utgångspunkt.